Lille land Stort fællesskab Stor retfærdighed Stor ansvarlighed Store ambitioner

Lille Land Store Ambitioner

Hør mere om
Lille Land - Store Ambitioner
Dan Jørgensen, Klimaminister

"Danmark skal være et foregangsland. Vi skal vise, at det er muligt at bekæmpe klimaforandringerne og samtidig være et godt land at bo i"

Dan Jørgensen,
Klima- og energiminister.

Træer skal fældes lovligt, de skal genplantes, og vi skal beskytte de naturområder, der berøres

Biomasse

I 2019 blev der solgt ca. 226.000 personbiler, men kun 5.524 elbiler.

Med verdens to første energiøer udbygger vi havvind med 4 GW. Det er dobbelt så meget, som er opført i dag.

Over 2.200 danske plante- og dyrearter er truede og i fare for at forsvinde.

Vi har taget afgørende skridt inden for:

Grøn energi
• Etablering af verdens første to energiøer
• Fremrykning af havvindmøllepark ud for Hesselø
• Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
• Bedre kompensation til boligejere ved opsætning af vindmøller
• Støtte til biogas og andre grønne gasser på ca. 3 mia. kr.


Vand
og varme
• Omlægning af varmeafgifter så sorte energikilder bliver dyrere, og grønne bliver billigere
• Renoveringer af almene boliger for 30 mia. kr.
• Bedre udnyttelse af overskudsvarme gennem afgiftslempelse
• Tilskud til udfasning af olie- og naturgasfyr
• Varmepumper på en abonnementsordningIndustri og transport

• 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet
• Grønt tilskud til energieffektivisering i industrien på ca. 2,5 mia. kr.
• Grøn transportpulje målrettet ladestandere, tung transport og   færger
• Aftale med Aalborg Portland om CO2-reduktion på mindst 660.000 tons
• Samarbejdsaftale med kommuner om grøn kollektiv trafikAffald og genanvendelse 
• Nyt strømlinet affaldssorteringssystem
• Mindre import og forbrænding af affald
• Krav om 60 pct. genanvendelse af plastikaffald
• Mål om 50 pct. reduktion af take-away-emballager af plastik
• Udvidet producentansvar, når emballager bliver til affald
• Understøttelse af en stærk genanvendelsessektor


Grøn forskning og innovation

• Grøn forskningsstrategi
• Mia.-investeringer i grøn forskning
• Grøn fremtidsfond på 25 mia. kr.
• Pulje til fremme af fremtidens teknologier f.eks. Power-2-X og CCS


Grønne internationale samarbejder
• Klimapartnerskab med Indien
• Udnævnelse af Danmarks første klimaambassadør
• 150 mio. kr. i ekstra klimabistand til grøn omstilling i udvalgte lande
• 45 mio. kr. til at booste eksport af grøn energiteknologi
• Aftale med Holland om investering i Power-2-X

Det haster med den grønne omstilling

Om 10 år skal det her lille land være i mål med en 70 procents reduktion.

Det har vi sagt, vi vil gøre.
Det har vi lovet, vi vil gøre.

Det står vi ved, at vi vil gøre.

Det betyder, bare lige for at sætte det lidt i sammenhæng, at på et årti, skal vi i Danmark
sænke udledningerne næsten lige så meget, som vi har gjort over de seneste tre årtier.

Det er da en kæmpemæssig opgave, vi har taget på os.

At lykkes med det, ved vi godt, kommer til at kræve de mest gennemgribende forandringer af vores samfund og vores økonomi, siden vi begyndte at opbygge det moderne velfærdssamfund i efterkrigsperioden.

Vi kommer til at ændre måden, vi transporterer os på, opvarmer vores huse på, producerer fødevarer på.

Alt skal forandres. Og det kommer til at kræve meget af os alle sammen.

Men det kommer også til at kræve meget af hver enkelt dansker.
Vi bliver nødt til at finde en vej i det her i fællesskab.

Og vi er gået i gang.

Hvor vi både tager de kloge initiativer, som giver reduktioner
her og nu.

Samtidig med at vi målrettet og endnu mere investerer,
udvikler og forsker i de teknologier, som rummer nogle af de
fremtidige løsninger.

Så vi ikke mister arbejdspladser. Så vi ikke lukker virksomheder.

Men derimod skaber arbejdspladser og konkurrencekraft,
og er - og bliver - et grønt udstillingsvindue for resten af verden.

*det talte ord gælder

Se mere her

Bliv medlem

Som medlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten og styrke velfærden.

Bliv medlem